spacer progres  
Identifikace projektu
O projektu
Realizované aktivity
Cílová skupina
Publicita projektu
Fotodokumentace
Kontaktní místa
Kontakty
spacer

Publicita projektu

Projekt "Společné aktivity obcí mikroregionů Žulovska a Javornicka při integraci osob ze sociálně vyloučených romských lokalit" je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR (www.esfcr.cz).

Prvky publicity projektu:

 

 
  Publicita  
PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE EU ESFCR